Otwarta od poniedziałku do soboty po Mszy św.

Zawsze można dzwonić w ważnych sprawach.

Proboszcz ks. Adam Izdebski SAC

Nr telefonu: (24) 356-14-30

Numer konta parafialnego:
BANK PEKAO S.A. 

50124031901111001104082190